Extra Nieuwsbrief Cv de Eileuvers

Deze mail bevat afbeeldingen. Niet zichtbaar bekijk de mail online.

Aan: Bezoeker

In Memoriam Jan Ruberg (1932-2014)

Het verdrietige bericht bereikte ons dat Jan Ruberg afgelopen vrijdag 23 mei is overleden. Jan behoorde tot de oer-Eileuvers. Al in 1957 trad hij toe tot het bestuur van het samenwerkingsverband van de Zwolse katholieke organisaties die besloten gezamenlijk carnaval te gaan vieren. Op 16 februari 1958 organiseerden zij een carnavalsfeest in de grote zaal van Suisse. Uit het samenwerkingsverband kwam in 1962 de carnavalsvereniging de Eileuvers voort, waarvan hij mede-oprichter werd. Jan bleef tot 1971 deel uitmaken van het bestuur van de vereniging, en leidde als waarnemend voorzitter de vereniging tussen 1968 en 1970. Een grootst opgezette ledenwerfactie zorgde in die tijd voor een sterke groei van de vereniging. Met anderen was Jan de bruggenbouwer die het zelfstandig georganiseerde bejaardencarnaval - de voorloper van het Seniorencarnaval - binnen de gelederen van de Eileuvers bracht. Ook bij het instellen van de officiële sleuteloverdracht speelde Jan een rol. Na zijn aftreden bleef hij via de Senaat zijn krachten voor de vereniging inzetten. Voor al die activiteiten en werkzaamheden werd Jan Ruberg in 1979 bij het 22-jarig bestaan van de Eileuvers het erelidmaatschap verleend.

Jan bleef ook na zijn bestuurlijke periode met hart en ziel aan de vereniging verbonden, onder andere samen met zijn vrouw Tiny als enthousiast lid van de club van 111. Helder voor de geest staat ons nog zijn enthousiaste reactie op de vernieuwde zittingsavond. Wij zullen zijn aanwezigheid en betrokkenheid missen. De Eileuvers gedenken Jan Ruberg in dankbaarheid en wensen zijn vrouw Tiny, kinderen en kleinkinderen van harte sterkte met dit verlies.

Jaap Hagedoorn
Voorzitter cv De Eileuvers